Topplån

Innan bolånetaket infördes 2010 delade man ofta upp bolånen i ett bottenlån och ett topplån. Topplånet stod för en mindre del av bostadens värde och hade högre ränta än det större bottenlånet. Här kommer vi gå igenom närmare hur topplån fungerade förr och hur det fungerar i dag.

Så fungerade topplån

År 2010 infördes det så kallade bolånetaket, som innebär att man inte får ta ett bolån som är högre än 85 procent av bostadens värde. Resterande 15 procent ska finansieras på annat sätt, till exempel genom sparade pengar eller ett privatlån. Den delen kallas för kontantinsats.

Men innan bolånetaket infördes kunde bolånet finansiera en större del av bostadens värde, upp till 90 procent eller till och med hela summan. För att banken skulle undvika att ta en så stor risk delade man upp lånet i ett bottenlån och ett topplån.

Topplånet hade precis som bottenlånet bostaden som säkerhet. Men för att kompensera för den höga risken att belåna hela bostaden hade topplånet högre ränta än bottenlånet.

Topplån är inte lika vanligt i dag

Eftersom det nu finns en gräns för hur stort ett bolån får vara är behovet av topplån inte lika stort. Ingen bank får låna ut mer än 85 procent av en bostads värde, och därför tar bankerna inte lika stor risk när de ger ut bolån.

Dock finns det vissa långivare som har en lägre gräns för bolån än bolånetaket, till exempel 75 procent. I de fallen kan det fortfarande finnas användning för ett topplån, som då utgör skillnaden mellan långivarens egen gräns och bolånetaket.

Topplån är inte samma sak som kontantinsatslån

Vissa väljer att ta ett privatlån för att finansiera kontantinsatsen. Eftersom det lånet inte har någon säkerhet är det oftast högre ränta på det än bolånet. På så sätt kan man säga att dagens kontantinsatslån liknar det som förut kallades för topplån. Men det är alltså inte samma sak, eftersom ett topplån fortfarande hade bostaden som säkerhet, bara en mindre del av den.

Värdera om bostaden för att få bort topplån

Om du har ett bolån och ett topplån, eller någon annan typ av lån utan säkerhet, kan du värdera om din bostad för att ”baka in” dina andra lån i bolånet.

Du kan omvärdera din bostad vart femte år, eller om du har gjort en omfattande renovering som ändrar värdet på bostaden. Om bostadens värde har ökat kan du fråga din bank om det finns möjlighet att utöka bolånet.

Om banken godkänner att du utökar bolånet kan du använda pengarna du lånar till att betala av till exempel ett topplån eller andra lån med högre ränta än bolånet. På så sätt kan du spara pengar på räntekostnader.